55+ Treffen

De Open tafel in het Trefpunt voor 55+ers is iedere eerste maandag van de maand in Willemsoord.

Vanaf 10.00 uur is iedereen welkom om met elkaar koffie te drinken, daarna is er vaak gedurende een half uurtje een onderwerp b.v. Oude en Nieuwe Land, wat kunnen zij voor onze leeftijdsgroep betekenen, waarom is onze stem belangrijk bij verkiezingen, actuele zaken, muziek van accordeonist enz. Eigen inbreng van één van de deelnemers.

Biljarten, sjoelen, kaarten, rummikub… wat ieder ook maar wil!

Tegen half één hebben we dan een warme maaltijd. Soms volledig met soep, hoofdmaaltijd en toetje, maar ook b.v. stamppotbuffet. Meestal komen we met 2 koffie en maaltijd uit rond 10 euro.

Wilt u mee-eten dan graag een week van tevoren melden.

organisatie in handen van:

Ineke van den Dool, Henk Wardenier, Laura ten Klooster, Marga Weber en Julia Lenstra

Wanneer : Eerste maandag vd maand vanaf 10.00 uur
Contactpersoon : Mvr. I. van den Dool
Telefoon :
E-mail : jdjvddool@hotmail.com

Deze activiteit valt niet onder AVOS, maar wordt mede mogelijk gemaakt door AVOS.

2022 © Stichting AVOS | Realisatie: Vorm Industie